Udało mi się życie

Moja jesień oszroniła mi głowę,

ale myśli wciąż w niej kolorowe.

Jesień zaćmą zasnuła mi oczy

lecz dostrzegam ciągle uroczy

dookolny świat. Kiedy zima

włos pobieli, krew w żyłach zatrzyma

i na wszystko będzie czasu za mało

powiem życiu, że mi się udało.

Napatrzyłam się blasków, kolorów,

wiele ciepłych przeżyłam wieczorów

i poranków rozbłyskanych śniegiem.

dróg przebiegłam wiele i ścieżek,

czasem w słońcu, czasem w deszczu i w burzy.

Kiedy dojdę do końca podróży

i na wszystko czasu będzie za mało

powiem życiu, że mi się udało.

Nakochałam się świata i ludzi

choć świat czasem błyskotkami łudził.

Serc przyjaznych znalazłam ogromy.

Pokochałam miejsca i domy.

Zaklinałam piękno w wiersza słowach.

Kiedy będę do pożegnań gotowa

i na wszystko czasu będzie za mało

powiem życiu, że mi się udało.

Akant : Anna Saciuk Nowak