SZCZĘŚCIE

Zagarnął mnie w ramiona błękit twoich oczu.
I płyniemy razem po niebieskiej fali.
Samotnie, bez przeszkód i bez drogowskazu,
Na ślepo, wzdłuż serca rozkazu.
I choć nas inne fale chcą w głębiny wrzucić.
Porwać w inne strony, rozdzielić, zasmucić
Zbyt silna jest naszej miłości zapora.
Szczęście przetrwa jutro, jest dziś, był wczoraj.

Akant : Danuta Chyła