Spotkanie autorskie z Karoliną Lijklema w BD12

Spotkanie autorskie z Karolina Lijklema w BD12

Karolina Lijklema, jest autorką i ilustratorką książek edukacyjnych. Jest pomysłodawcą pionierskich projektów książkowych dla dzieci realizowanych dla różnych instytucji m.in. Metro Warszawskie. Pracuje wspólnie z Hansem Lijklema – holenderskim autorem i projektantem.

Po spotkaniu każde dziecko otrzyma książkę „Przyjadę metrem”.

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Spotkania kulturalne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12” z budżetu partycypacyjnego na rok 2019.