Spacerkiem po Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 (ul. Radzymińska 121)

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 12, która od 3 marca 2021 r. funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ul. Radzymińskiej 121.

Od 30 września 2021 r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 funkcjonuje MAL (Miejsce Aktywności Lokalnej).

MAL to miejsce, gdzie mogą Państwo bezpłatnie zorganizować spotkania, dyskusje, warsztaty, zajęcia, próby i inne działania, korzystając z wyposażenia dostępnego w danej placówce bibliotecznej, m.in. projektora multimedialnego z ekranem, sofy, foteli, stołów, krzeseł i zastawy deserowej.

Poza typową działalnością, jaką jest wypożyczanie książek, a także oprócz wypełniania misji edukacji i rozpowszechniania kultury, nasza Biblioteka podjęła kolejne wyzwanie – wcielenie w życie idei otwartości na społeczność lokalną, sprzyjającą realizowaniu pomysłów, tworzeniu sąsiedzkich relacji oraz produktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez okolicznych mieszkańców.

Więcej informacji o Miejscach Aktywności Lokalnej i dane kontaktowe

Regulamin ogólny

Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zachęcamy do korzystania z MAL-u!