PRZESŁANIE

Czy czujesz…czy słyszysz..
to Ja Twoja Muzyka,
perłami czarnych nutek
po strunach znów przemykam.
Jestem duszą przy Tobie,
tańczę jak Eurydyka,
w Orfeusza ramionach,
jestem jak Muza spełniona.
Nagle kot przebiegł Nam drogę
czy mam wierzyć w przesłanie,
że mnie, ani Tobie miły
nic złego się nie stanie?
Przecież wiesz, człowieczy los,
to nie zawsze bajka z nieba.
Uwierz w lepszą rzeczywistość,
wiary wszystkim nam potrzeba!
Bądź pochodnią, co rozpala
iskrę w zakamarku duszy.
Czas jest naszym przyjacielem,
nie bój się więc murów kruszyć!