Prośba

Panie mój, Panie
Wszechmocny w niebie

Naucz mnie proszę
Jak modlić się do Ciebie

Żebym zawsze pokorną była
I nigdy, mój Panie, Ciebie nie zdradziła

Naucz mnie kochać
Naucz mnie miłości

Naucz jak żyć w tym świecie
Pełnym fałszu i ludzkiej słabości

Naucz mnie odróżniać
Dobro od zła
I naucz mnie tak żyć
Żeby nikomu przeze mnie nie spłynęła łza

Bo jestem jak marny pył
Do walki z pokusą braknie mi sił

I błądzę
W życiowej ciemności.

Proszę Cię, mój Panie
Naucz mnie Twojej Mądrości.

Akant : Anna Caban