Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – WP130

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Wypożyczalnia nr 130 o profilu pedagogicznym, ul. Bazyliańska 1
Zakupiono:

– projektor i ekran projekcyjny – 1 szt.
– biała tablica (flipchart) – 1 szt.
– komputery – 1 szt.

Projekt zrealizowano