Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – W72

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 72, ul. Suwalska 11
Zakupiono:

– komputery – 4 szt.
– drukarka – 1 szt.

Projekt zrealizowano