Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – W60

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 60, Krasnobrodzka 11
Zakupiono:

– komputery – 3 szt.
– drukarka – 1 szt.
– skaner – 1 szt.

Projekt zrealizowano