Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – W29

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 29, ul. Rembielińska 6a
Zakupiono:

– komputery – 6 szt.
– drukarka – 1 szt.

Projekt zrealizowano