Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – W2

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 2, ul. Bazyliańska 6
Zakupiono:

– komputery – 5 szt.
– drukarka – 1 szt.
– skaner – 1 szt.

Projekt zrealizowano