Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – opracowanie zbiorów

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Opracowanie zbiorów Biblioteki, ul. Św. Wincentego 85
Zakupiono:

– komputery – 4 szt.
– skaner – 1 szt.

Projekt zrealizowano