Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – BD52

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52, ul. Rembielińska 6a
Zakupiono:

– projektor i ekran projekcyjny – 1 szt.
– biała tablica (flipchart) – 1 szt.
– komputery – 4 szt.
– drukarka – 1 szt.

Projekt zrealizowano