Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie” – BD40

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 16 „Doposażenie bibliotek na Bródnie”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40 ul. Suwalska 11
Zakupiono:

– projektor i ekran projekcyjny – 1 szt.
– biała tablica (flipchart) – 1 szt.
– komputery – 1 szt.

Projekt zrealizowano