Poszukiwanie Staffa

W wiklinach nad kamienną
ścieżka maleńka
Ścieżką wędrował starzec z rzadką bródką
Księciem poetów nazywany
Przystawał zamyślony
nad rzeką przyklękał, stopy obmywał
Jakie myśli w głowie starca?
Może nowe strofy układał
słuchał co rzeka szepce
A może Boga szukał
W porannej rosie w chmurach
Zbratany z wiatrem i obłokiem
do wrót nieba modlitwą pukał…

Akant : Mirosław Pardela