Pomyśl, co by było…

Zawsze się tak zaczyna, myślisz coraz więcej i więcej…
W końcu uczucie wybucha jak lawina
I kochasz go najgoręcej.

Pragniesz dotyku jego rąk, jego ust, jego czułych słów;
Nienasycona jesteś wciąż, ale czy nie mylisz się znów?

Czy to uczucie nie za prędko zaistniało,
Cały świat przysłoniło?
Znasz go tak mało, pomyśl co by było, gdyby serce się myliło.

Akant : Barbara Gutowska