Palmowa Niedziela

Pierwiosnki złote, białe bzy
i wonnych fiołków drobne kwiecie –
Hosanna niesie się po świecie,
na fali promień słońca lśni.

Idzie z palmami zbożny lud
Świeżo bielone stoją chaty,
w ogródkach pierwsze kwitną kwiaty,
wyszorowany czysto próg.

Ci, których kościół już nie mieści,
Klękli na trawie poza progiem.
Słońce odkryte głowy pieści,
w ciemnym się wnętrzu smugą ściele.

Powitać tego, co jest Bogiem
w Palmową przyszedł lud niedzielę.

Akant : Anna Saciuk Nowak