Legimi w bibliotece


Uwaga! Zmiana w zasadach udostępniania kodów Legimi

Od 1 kwietnia 2024 roku kody dostępu do Legimi można odebrać tylko OSOBIŚCIE w Czytelni Naukowej nr 1 im. Janiny Englert

1.Możliwość otrzymania kodu mają wyłącznie Czytelnicy, którzy ukończyli 13. rok życia, posiadający ważną kartę biblioteczną oraz mający uregulowane należności i zobowiązania wobec Biblioteki.  Konta założone internetowo przez katalog OPAC i niepotwierdzone przez bibliotekarza w filii nie kwalifikują się do wydania kodu.

2.Na początku miesiąca przyjdź do Czytelni Naukowej nr 1 im. Janiny Englert i odbierz darmowy, miesięczny kod dostępu. Pamiętaj, kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany, w przeciwnym wypadku – wygasa.

3.Liczba kodów w miesiącu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, z zachowaniem zasady, że jeden kod dostępu wydawany jest osobie zgłaszającej się osobiście po jego odbiór. Dlatego sugerujemy odebranie kodu pierwszego dnia roboczego miesiąca.

4.Jeżeli pierwszy dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę, to kody wydawane są w najbliższy poniedziałek.

5.Zgodnie z Regulaminem Biblioteki, każdy Czytelnik może otrzymać tylko 1 kod w miesiącu.

6.Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wydania bezpłatnego kodu dostępu do platformy e-booków Użytkownikowi w przypadku, gdy dwukrotnie, w okresie ostatnich 3 miesięcy stwierdzono brak aktywacji udostępnionych mu kodów.

7.Biblioteka nie daje gwarancji, że ci sami Czytelnicy będą co miesiąc otrzymywać kolejne kody Legimi.

8.Czytelnik może używać otrzymany kod dostępu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na dwóch wybranych urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony) i wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows), ale nie może udostępniać swojego kodu dostępu innym osobom.

9.Nie wydajemy kodów przez telefon.

Wyjątek stanowią osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, przy czym kody dostępu z tej puli będą rozsyłane do Czytelników za pomocą poczty elektronicznej po złożeniu stosownego wniosku wraz z oświadczeniem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji o niepełnosprawności -oświadczenie.

Zabrania się:

  • Rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonych e-booków.
  • Modyfikowania lub powielania treści e-booków.
  • Wykorzystywania e-booków w celach komercyjnych, w szczególności rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do sieci Internet.
  • Kod należy aktywować do końca miesiąca na stronie Legimi: legimi.pl/mazowieckie

Czytelnik biblioteki rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na stronie: https://www.legimi.pl/mazowieckie podając kod otrzymany w Bibliotece, a następnie wpisuje nazwę użytkownika, adres e-mail (na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło. Od tego momentu może korzystać z usługi przez 30 dni (np. 8.01.2023-8.02.2023).

Legimi 135500 ebooków, 50000 audiobooków i synchrobooków bez limitu dostępnych w naszej bibliotece , zapytaj bibliotekarza o kod dostępu; obok tekstu na plakacie smartfon i tablet, na nich okładki książek Katarzyny Bondy i Maxa Czornyja