Oda do… wieku

Kiedy jest się w tym wieku,
wszystko już wypada,
można głosić mądrości,
z aniołami gadać,

pisać listy do Boga,
dziwne rzeczy robić,
śmiać się z cudzych błędów,
fochy ciągle stroić.

Można innych pouczać,
z ludzkich grzechów szydzić,
jeśli jest się w tym wieku
nie można się mylić

rady dobre dając
i prawiąc morały
młodszym pokoleniom,
gdy chucie ustały.

Jest mądrość życiowa
i piękne wspomnienia,
stosowne do wieku
wielkie uniesienia…

Można spać do południa,
lub nie kłaść się wcale,
kiedy jest się w tym wieku,
jakby nie ma już prawie…

Taka prawda, niestety,
wieku okpić się nie da,
tylko patrzeć. jak przyślą
zaproszenie do nieba.

Akant : Maria Mickiewicz-Gawędzka