O nas

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zasoby dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. W trosce o rozwój społeczeństwa informacyjnego oferuje dostęp do internetu wraz z pakietem multimedialnych usług dodatkowych. Wypełniając misję kulturotwórczą organizuje i animuje wydarzenia kulturalne służące integracji mieszkańców i rozwojowi społeczności lokalnej.

Biblioteka Publiczna dziś, to nowoczesne, multimedialne centrum informacji.
Obok dotychczasowych funkcji i usług oferujemy dostęp do niewyczerpanych zasobów globalnej informacji i e–komunikacji. Szukasz książki, czasopisma lub informacji, poszukujesz pracy, chcesz sprzedać lub kupić za pomocą internetu, piszesz rozprawę naukową, chcesz popracować z komputerem, zamierzasz odbyć wędrówkę po internecie lub wysłać e-maila do przyjaciela – przyjdź do Multimedialnej Biblioteki!

Usługi dodatkowe
We wszystkich placówkach na terenie Dzielnicy oferujemy możliwość wykonania czarno-białych i kolorowych wydruków komputerowych oraz odbitek kserograficznych. W wybranych placówkach istnieje możliwość skanowania i obróbki obrazów. W każdym komputerze można odczytać dyskietkę, płytę CD, dysk wymienny typu „Pen drive” lub przygotować dokument w popularnym edytorze tekstów. Na stronach naszego portalu umożliwiliśmy przeglądanie katalogów naszych bibliotek i innych dzielnic Warszawy. Prawdopodobnie jako pierwsza biblioteka publiczna w Polsce udostępniliśmy usługę Hot-Spot – bezprzewodowego dostępu do internetu w technologii WLAN.

Biblioteka bez barier
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom różnych grup naszych użytkowników. W Bibliotece przy ul. Suwalskiej 11 oferujemy księgozbiór książki mówionej, oraz bogaty zbiór książek i pomocy dydaktycznych przeznaczony dla dzieci z dysleksją. Z myślą o niepełnosprawnych podejmujemy starania o usunięcie barier architektonicznych, które w chwili obecnej utrudniają dostęp do naszych placówek. Organizujemy wydarzenia kulturalne, których celem jest popularyzacja wiedzy i czytelnictwa oraz integracja społeczności lokalnej.

www.multibiblioteka.waw.pl
e-mail: info@multibiblioteka.waw.pl