Nowe pokolenia

Już nowe pokolenia
Wyrosły na tej ziemi
W kraju, co zniszczył go wróg

Dziś uczy ich historia
Co człowiek człowiekowi
Uczynić mógł

Jak demony wojny
Niszczyły nasze mienia
Te demony wojny
Wyzute z sumienia
Rany goi czas
Ale blizny bolą nas
Chociaż czas płynie
I zaciera ślady
To trudno zapomnieć czasu
Okrutnej zagłady

Wieki pokoleń wyrosnąć
Na tej ziemi muszą
Zanim zapomną
I serca im skruszą

Ale historia
I tak będzie przypominać
I dzieje im opowie
Co przeżywali ich pradziadowie

Akant : Anna Caban