Na rubin

Wśród pereł i diamentów rubin się znajduje,
bo szlachetną urodą im nie ustępuje.
Przeto dwór i płeć piękna wielce rubin ceni.
Karbunkułem nazwany dla swojej czerwieni
diademy zdobi, brosze, łańcuchy, pierścienie
i wyżej jest ceniony nad inne kamienie.

Akant : Anna Saciuk Nowak