Miłe wspomnienia są drogie

Często jawią się dni, zapomnieć ich nie mogę
One tyle szczęścia dały mi o nich często wspominam sobie

Teraz zostało mi żyć wspomnieniami, mimo tego jestem radosna
Nie chodzę z załamanymi rękami
W oczach radość błyska, a nie troska

Miłe wspomnienia są zawsze drogie
Zawsze będziesz o nich śnić
Pomarzysz sobie, łatwiej jest żyć

Cieszyć się tym, że można było je przeżyć
Że dają Ci radość, że możesz o nich marzyć
Marzyć w dzień, w nocy śnić – łatwiej żyć

Akant : Barbara Gutowska