„Między nami Indianami” – warsztaty podróżnicze w W98