Matczyne serce

Tak bardzo kochać potrafi Matka,
miłością piękną, jak kwiat w zieleni,
tylko czy każdy z nas do ostatka,
to Jej uczucie umie docenić?

Gdy zbłądzisz, weźmie ciebie za rękę,
znowu przytuli swą łagodnością,
choć Jej nie złożysz za to podzięki,
będzie cię kochać wielką miłością.

Matczyne serce wszystko wybaczy,
choć nieraz smutku łzy jej popłyną,
miłość swą wleje do złotych naczyń
i przebaczenie da twoim winom.

Dbajmy więc zawsze o nasze Mamy,
żeby nie żyły gdzieś w samotności,
nie tylko w Święto Ich pamiętajmy,
że Pan Bóg stworzył nas z Ich miłości.

Akant : Kazimierz Nowacki