Mała Ojczyzna

Moja ojczyzna
to wiejska chata
cicha, nieduża,
i niebogata.

Strzecha słomiana
wokół ścian przyzba.
Sień brukowana
i ciasna izba.

Obok w komórce
kapusty beka,
bochenek chleba
i kanka mleka.

Na skraju wioski
gdzie boje były
wiąz rozłożysty
pod nim mogiły.

Żyzne opłotki
powstańców wzgórek
łany pszenicy
i nasz kościółek.

Skupiska osik
ciarek moczary,
Dominów glinki
i mostek stary.

Za Mieściechowem
Nurzec nasz płynie,
chwała mej wiosce
mój Przybyszynie.

Akant : Ludwik Jankowski