Ludwik Jankowski

Ludwik Jankowski Urodzony na Podlasiu. Od wczesnej młodości brał udział w kółku teatralnym, czuł potrzebę rymowania i głoszenia żywego słowa.

Związany od wielu lat ze środowiskiem poetów amatorów z Targówka, obecnie mieszkaniec Raszyna, gdzie założył lokalny klub literacki.

Wydał tomik wierszy Z głębi serca, redaguje biuletyn Grobla.

Ostatnie utwory:

Pójdę do groty

Mała Ojczyzna

Nad Bugiem

Od starszaków

Nie wiem

Zobacz wszystkie wiersze Ludwik Jankowski