„Łowickie kogutki – wycinanka ludowa” – warsztaty w BD12

„Łowickie kogutki – wycinanka ludowa” - warsztaty w BD12

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  zaprasza na warsztaty pt. „Łowickie kogutki – wycinanka ludowa”.

Anna Chrościcka – nauczyciel plastyki i bibliotekarz. Pracuje w czytelni Pałacu Młodzieży w Warszawie, w której udostępnia książki i czasopisma na miejscu  i na zajęcia w pracowniach.

Organizuje imprezy, warsztaty i konkursy dla uczestników zajęć Pałacu Młodzieży. Tworzyć Wycinanki Łowickie nauczyła się na warsztatach organizowanych w Łowiczu.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty kreatywne” z budżetu partycypacyjnego na rok 2019