Książka życzeń i zażaleń

Moje życie jest jak książka życzeń

tych codziennych i tych wyjątkowych.

Podług niezbyt dokładnych obliczeń

(do rachunków nie mam jakoś głowy)

większość życzeń los przyjął przyjaźnie,

wydał zgodę i zaakceptował

choć spisano je niezbyt wyraźnie

i nie zawsze we właściwych słowach.

Wiele życzeń nie spełniło się wcale,

chociaż słuszne były niezbicie,

więc powstała książka zażaleń

książka życzeń i skarg – moje życie.

Akant : Anna Saciuk Nowak