Konsultacje społeczne diagnozy sytuacji społecznej w Warszawie

Spotkanie odbędzie się 12 marca (czwartek) godzina 17.00 – 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego.

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie.

Diagnoza zawiera:

  • zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy,
  • trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach,
  • kierunki rozwiązywania problemów społecznych.

Z projektem diagnozy można się zapoznać na stronie http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_warszawie.

Uwagi i sugestie, a także dodatkowe źródła informacji istotnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych można przekazywać na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl do 24 marca.

 

Pobierz plakat SRPS 12III2030