„Kampania Białych Serc” w MW123

Powiększ obraz„Kampania Białych Serc” w MW123

W dniach 12-25 października 2019 roku, Multimedialna Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 123 uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Kampania Białych Serc” pod hasłem „Zanim to się stanie”. Jest to profilaktyczno-edukacyjna akcja, która ma na celu uświadomienie młodym ludziom jakie zagrożenie dla zdrowia i życia niesie używanie narkotyków i dopalaczy.

Jest to również wspólny protest przeciwko przemocy i zwiększającej się liczbie samobójstw wśród dzieci i młodzieży popełnianych często pod wpływem środków psychoaktywnych.

Biblioteka włączyła się w tę akcję poprzez udekorowanie biblioteki białymi sercami oraz przygotowanie wystawki tematycznej. Multimedialna Wypożyczalnia dysponuje wieloma filmami edukacyjnymi zawierającymi scenariusze do przeprowadzania zajęć na temat przemocy, narkotyków i dopalaczy, ryzyka samobójstw oraz zdrowego stylu życia.

Kampania Białych Serc cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki. Ludzie zadawali pytania na temat akcji, a bibliotekarze udzielali na nie odpowiedzi, więc można spodziewać się, że problemy jakich dotyczyła ta akcja zostały dostrzeżone i zrozumiane.