„Język mediów a poezja” – spotkanie dyskusyjne w W64

Powiększ obraz„Język mediów a poezja” – spotkanie dyskusyjne w W64

W dniu 28 lutego w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. „Język mediów a poezja”. Spotkanie poprowadzili dziennikarz radiowy i telewizyjny, Piotr Zworski oraz Marek Samselski – pisarz i publicysta.

Nasi goście wskazali zmiany zachodzące w komunikacji społecznej, która całkowicie zmieniła swój charakter. Przestaliśmy być jedynie odbiorcami informacji, samodzielnie możemy je tworzyć wykorzystując słowo, obraz i dźwięk. Decydujemy o tym, co i w jakiej kolejności umieścimy w naszym przekazie.

Szczególnym narzędziem komunikacji jest Internet, do którego mamy swobodny dostęp. Na portalach społecznościowych i blogach użytkownicy tworzą własne profile, wymieniają się informacjami, zawierają nowe znajomości. Przy niewątpliwych zaletach mediów społecznościowych (np. odświeżenie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną, rozwijanie pasji, prezentowanie swojej działalności), musimy być również świadomi ich wad, co trafnie podkreśliła, włączając się do dyskusji, zgromadzona publiczność – uczniowie XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, m.in. oszustwa, oczernianie innych, niedowartościowanie, spadek samooceny, zazdrość.

Piotr Zworski, reprezentujący głos mediów, wskazał na charakterystyczne cechy przekazu medialnego – krótki, celny, przyciągający uwagę tytuł, dwa lub trzy zdania pierwszego akapitu streszczającego najważniejsze fakty, tzw. lead (kto, gdzie, kiedy), szybka, przystępna i aktualna informacja. Uczestnicy spotkania mieli okazję przećwiczyć tworzenie chwytliwych nagłówków na podany temat.

Marek Samselski – na spotkaniu głos poezji – pokazał w jaki sposób, stosując poetyckie środki stylistyczne, możemy nasz przekaz wzbogacić i poruszyć emocje.

Panowie zwrócili także uwagę na techniki manipulowania odbiorcą w przekazie medialnym (manipulacja tytułami, leadami). Aby uniknąć słownej manipulacji należy wyrobić w sobie nawyk uważności przy segregowaniu informacji oraz krytycznego ich odbioru, opierając się na posiadanej wiedzy i dostępnych innych źródłach.

Spotkanie zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.