Jesteś tu

Panie, odnajduję Cię dziś w ciszy,
w wietrze, co drzewami kołysze,
tęczy co zawisła na niebie,
kłosach zbóż pachnących świeżym chlebem,
w uroku kwiatów, co zdobią mą ziemię,
nie chcę dziś o nic prosić Ciebie,
lecz dziękować tylko Ci pragnę,
że to wszystko stworzyłeś dla mnie.

Wciąż me serce wypełniasz zachwytem,
w swym życiu na wiele nie liczę,
tylko chciałbym być blisko Ciebie,
choć ja tu, a Ty jesteś w Niebie.

Akant : Kazimierz Nowacki