Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?

plakat informujący o konsultacjach granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Warszawie

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych.