II wojna światowa – quiz dla młodzieży i dorosłych

Powiększ obrazjedno z pytań quizu: 1 września 1939 r. nastąpił atak na Polskę. Symbolem początku wojny była obrona Westerplatte. Kto był jej dowódcą? a) Władysław Raginis b) Tadeusz Kutrzeba c) Henryk Sucharski

W tym roku mija 82. rocznica wybuchu II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. W działania wojenne zaangażowane były 72 państwa i około 110 mln żołnierzy. Pochłonęła ponad 60 mln ofiar.

Co wiesz o II wojnie światowej? Sprawdź swoją wiedzę.

jedno z pytań quizu: 1 września 1939 r. nastąpił atak na Polskę. Symbolem początku wojny była obrona Westerplatte. Kto był jej dowódcą? a) Władysław Raginis b) Tadeusz Kutrzeba c) Henryk Sucharski

Kliknij tutaj, aby rozwiązać quiz

Pobierz quiz do wydruku

Kliknij tutaj, aby sprawdzić w katalogu online Biblioteki dostępność książek o II wojnie światowej.