I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich „Inspirowani Tyrmandem”

I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich „Inspirowani Tyrmandem”