I Mazowiecki Konkurs Krasomówczy z Języka Hiszpańskiego w Czytelni

Powiększ obrazI Mazowiecki Konkurs Krasomówczy z Języka Hiszpańskiego w Czytelni

8 stycznia 2019 roku w Czytelni Naukowej nr I odbył się drugi etap I Mazowieckiego Konkursu Krasomówczego z Języka Hiszpańskiego „Parlanchín” zorganizowany przez XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności autoprezentacji i zainteresowań uczniów nauką języka hiszpańskiego, doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie właściwych postaw wobec innych kultur, rozwijanie zdolności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, rozwój pasji oraz przełamywanie barier językowych.
Konkurs był kierowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjów.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Do drugiego etapu (finału) zakwalifikowało się 10 osób. Uczniowie przygotowywali ustne prezentacje na jeden z trzech tematów: „Moja wymarzona szkoła”, „Moja wymarzona podróż”, „Mój wymarzony zawód”.

Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. W rezultacie zostały przyznane 1, 2, i 3 miejsce, nagroda publiczności i 3 wyróżnienia.