Gra miejska „WY- GRY- WAM Targówek”

plakat - gra miejska WY-GRY-WAM Targówek

Partnerstwo na Targówku zaprasza do udziału w grze miejskiej pt. „WY-GRY-WAM Targówek”, która odbędzie się w dniach 19-27 grudnia 2020 r. Gra przybliża historię i dziedzictwo kulturowe dzielnicy oraz promuje Partnerstwo na Targówku.

Gra miejska pt. „WY-GRY-WAM Targówek” jest dostępna w dwóch wersjach:

  • geolokacyjnej gry miejskiej udostępnionej przez aplikację Geogames, w której gracz/drużyna fizycznie przemieszcza się w przestrzeni miejskiej, wykonując zadania udostępnione w aplikacji dostępnej na stronie www.geogames.pl/play lub za pośrednictwem kodu QR znajdującego się na załączonym plakacie. W trakcie gry uczestnicy poruszają się pieszo lub dowolnym środkiem transportu. Gra rozpoczyna się w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Teofila Piecyka i Deszczowej. Jednym z miejsc, które ma odwiedzić gracz, jest Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12 przy ul. Radzymińskiej 121.
  • internetowej gry stacjonarnej, w której gracz/drużyna wykonuje zadania udostępnione na stronie www.geogames.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym regulaminem.

Regulamin udziału w grze miejskiej „WY-GRY-WAM Targówek”

Partnerstwo na Targówku to koalicja przedstawicieli podmiotów z różnych sektorów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, która zawiązała się dla realizacji lokalnych działań na rzecz wspólnych celów – poprawy jakości życia lokalnej społeczności, wzmocnienia lokalnych wspólnot, wzajemnego wsparcia, rozwoju, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Partnerstwo na Targówku podejmuje wspólne przedsięwzięcia angażujące i aktywizujące partnerów działających na terenach objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, m.in. spotkania sieciujące, szkolenia i warsztaty, wsparcie działań promocyjnych i statutowych wszystkich Partnerów.

Różnorodność podmiotów działających w partnerstwie przynosi wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i samych organizacji. Partnerstwo dla Targówka to przykład współpracy, która umożliwia wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Zapewnia lepszą koordynację działań na obszarach wymagających interwencji, jakimi są podobszary Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego.