Finał Konkursu Krasomówczego „Plappermäulchen” w Czytelni

Powiększ obrazFinał Konkursu Krasomówczego „Plappermäulchen” w Czytelni

Dnia 23 stycznia 2019 r. w Czytelni Naukowej nr I odbył się finał Konkursu Krasomówczego z Języka Niemieckiego „Plappermäulchen” zorganizowany przez XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie pod patronatem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Konkursu było rozwijanie umiejętności autoprezentacji uczniów, zainteresowanie nauką języka niemieckiego, doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie właściwych postaw wobec innych kultur i przełamywanie barier językowych. W finale wzięło udział 8 uczniów klas VIII szkół podstawowych. Finaliści zaprezentowali kilkuminutowe wypowiedzi na jeden z wcześniej podanych tematów:

  • wymarzony zawód,
  • wymarzona szkoła,
  • rodzina,
  • podróż.

Jury oceniało treść wypowiedzi, wymowę, retorykę i poprawność gramatyczną.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Konkurs przebiegał w życzliwej i miłej atmosferze.