Faryzeusze

Głosili solidarność a na swej granicy

płot wysoki stawiają kolcami zjeżony.

Głosili wolność słowa, a przecież się liczy

w ręku cenzora marker czarny lub czerwony.

Głosili tolerancję z muzułmanki głowy

zrywając czarną chustę, znak innego Boga.

Głosili równość ludzi, lecz bez kolorowych,

a nawet pośród swoich wciąż szukają wroga.

Akant : Anna Saciuk Nowak