Ewa Furmańska

Ewa Furmańska Ewa Furmańska  urodziła się 20.12.1977 r. w Mińsku Mazowieckim. W 2000 r. ukończyła pedagogikę w zakresie pracy socjalnej w Warszawie.
Jako wieloletnia wolontariuszka pomagała potrzebującym, odwiedzała osoby starsze w Domach Pomocy Społecznej, organizowała wieczory poezji niosące ukojenie i nadzieję.

Pierwsze wiersze autorki powstały w szkole podstawowej. Wiersze zaczęła pisać w liceum, kiedy to poszukiwała Boga, prawdziwej przyjaźni, bezwarunkowej miłości i sensu życia. Zadebiutowała w 2008 roku tomikiem pt. „Odnalazłam szczęście w Tobie” W 2013 r. wydała poetycką  miniaturę pt. „Ukojeniem jesteś…”, którą zilustrowała własnymi zdjęciami. Jej pasje to: poezja, fotografia, rękodzieło, florystyka oraz gotowanie. Inspiracje do pisania wierszy czerpie z osobistej relacji z Bogiem, Biblii, refleksyjnej muzyki i piękna, które zachwyca jej duszę.

Motto artystyczne poetki to słowa Paula Claudela: „W każdej rzeczy jest ukryta melodia i świat zaczyna śpiewać, gdy uchwycisz słowo, które zachwyca.”

Ostatnie utwory:

Wypijam samotność do dna

***

***

Modlitwa

***

***

Zobacz wszystkie wiersze Ewa Furmańska