Elżbieta Pawłowska

Elżbieta PawłowskaUrodzona w Lublinie w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Jako dziecko poznała tragedię II wojny światowej i jej następstwa. Po wojnie przenosi się do Warszawy. Ze względu na wrażliwość estetyczną i zmysł artystyczny pracuje w Modzie Polskiej, pisze wiersze, wychowuje trójkę dzieci prowadzi teatrzyk przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie, pisząc teksty oraz reżyserując przedstawienia. W latach 70 pracuje w Ośrodku Badań Jądrowych w Świerku.

Dorobek poetycki to dwa indywidualne tomiki wierszy oraz współautorstwo antologii Złote liście jesieni. Wiersze jej są publikowane często w miesięczniku Nasze Bródno oraz w tygodniku Grobla. Przez wiele lat brała czynny udział w grupie poetyckiej „Zacisze”, a obecnie jest związana z grupą poetycką Akant przy Bibliotece Publicznej w Czytelni Naukowej na Bródnie.

Ostatnie utwory:

Warszawskie konfrontacje

Zobacz wszystkie wiersze Elżbieta Pawłowska