Drogi do niepodległości – quiz dla młodzieży i dorosłych

Powiększ obrazjedno z pytań quizu: Kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie sejmu ustawodawczego? A) 10 lutego 1919 r., B) 1 marca 1919 r., C) 1 grudnia 1918 r.

Jaka była droga narodu polskiego do odzyskiwania upragnionej państwowości? Kto przyczynił się do tego, że Polska znowu została wolnym krajem?

Sprawdźcie swoją wiedzę, rozwiązując quiz!

jedno z pytań quizu: Kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie sejmu ustawodawczego? A) 10 lutego 1919 r., B) 1 marca 1919 r., C) 1 grudnia 1918 r.

Aby przejść do quizu – kliknij tutaj.

Aby przejść do katalogu online Biblioteki i sprawdzić dostępność książek na temat odzyskania przez Polskę niepodległości – kliknij tutaj.