DOROSŁYM DZIECIOM

Z inspiracji Jasi z mysimi warkoczykami

Wy, o smutnym sercu
Niekochanego dziecka,
Choćby i u kresu dni,
Wybaczcie tym, którzy
Bezwiednie, przypadkiem
Bez planów i oczekiwań
Dali wam ziemskie życie

Wybaczcie tym,
Którzy niesieni chwilą
Przytłoczeni ciężarem
Codziennych zmagań
Nie zauważyli promienia słońca
Który przynieśliście ze sobą

Wybaczcie tym,
Którzy, sami niekochani,
Nie nauczyli się kochać
Będąc krzywdzonymi
Z duszą obolałą,
Pogrążoną w beznadziei
Sami nie potrafili nie krzywdzić

Wybaczcie nieszczęśnikom,
Którzy przegapili cud
Najbliższy im samym
Cud, oczekujący miłości
Z nadzieją na nią
Wybaczający każdy
Zadany ból

Wybaczcie im
Bowiem bez nich
Nie mielibyście
Siły do przenoszenia gór
Naturalnego rozumienia
Drugiej, czującej, istoty
Nie wiedzielibyście
Co w życiu jest
Najważniejsze

Spójrzcie na własne
Piękno i siłę, o której
Nie chcecie pamiętać,
W którą nie umiecie
Wierzyć

Nie proście o miłość
Lecz jej oczekujcie
Wychodźcie z nią naprzeciw
Bowiem nie przyszliście
Tu bez celu, ani sami z siebie
Ale zostaliście zesłani,
Aby żyć szczęśliwie

Wybaczcie tym,
Którzy was skrzywdzili
A nade wszystko
Nie powtarzajcie ich błędów

Idźcie swoją drogą.
Niech będzie błogosławiona

Akant : Halina Drohomirecka