„Dokąd tory poniosą” Dariusz Jaworek w Czytelni

Powiększ obrazSpotkanie „Dokąd tory poniosą”

Dnia 25 października w Czytelni Naukowej nr I gościliśmy Dariusza Jaworka – obecnie poetę związanego z Grupą Poetycką „Akant”. Podczas spotkania wysłuchaliśmy wiersze z wydanych tomików autora. Od młodości przejawiał uzdolnienia humanistyczne i plastyczne. Pisał wiersze, malował i rysował. W dużej mierze interesował się też zwierzętami i w rezultacie z miłości do zwierząt ukończył studia weterynaryjne.

Tuż po studiach rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Weterynaryjnym w Warszawie. W roku 1971 uzyskał stopień doktora i stanowisko adiunkta. Jest autorem około 70 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą. Dysponuje wieloma nagrodami i odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Już jako student uczestniczył w życiu kulturalnym i artystycznym społeczności akademickiej. W roku 1974 na Wydziale Weterynaryjnym w Warszawie miał wystawę swoich obrazów olejnych i akwarel. Wiersze pisał z potrzeby ducha „do szuflady”. Zadebiutował w roku 2002 tomikiem poezji pt. „Witraże”, w roku 2008 ukazał się następny tomik pt. „Ptaki śpiewające” a w roku 2010 tomik poezji pt. „Dedykacje spod znaku Chirona”. W roku 2014 opublikował tomik pt. „Motyle”. W latach 2000-2009 działał w Grupie Poetyckiej „Zacisze”. Jego wiersze zawierają antologie: „Owoce wieku dojrzałego” (2003), „Złote liście jesieni” (2007), „Witraż z Chironem w tle” (2011) oraz antologia Grupy „Akant”-„Co nam w duszy gra” (2012). Publikuje także w miesięczniku „Nasze Bródno” oraz w biuletynie klubu literackiego „Grobla”. Książka pt. „Dokąd tory poniosą”, z okładką będącą dziełem autora, jest obszernym (520 stron) tomem prozy.

Oprawą muzyczną spotkania zajęła się członkini Grupy Poetyckiej „Akant” Urszula Kociołek – Brandys.