Budżet partycypacyjny 2018 Projekt nr 473 „Programy edukacyjne – Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży”

Logo budżetu partycypacyjnego

Projekt nr 473 „Programy edukacyjne – Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży”

Obszar lokalny:

Targówek Mieszkaniowy

Kwota projektu:

15 077,00 zł

Miejsce realizacji projektu:

Multimedialna Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 123, ul. Św. Wincentego 64

Opis:

Za cel główny projektu postawiono organizację programów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jako wsparcie metod pracy w procesie wychowania dziecka. Projekt ma na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kształtowanie właściwego stosunku do osób uzależnionych i wskazywanie sposobów niesienia im pomocy. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami. Ponadto projekt przewiduje organizację materiałów poszerzających zakres wiedzy z szeregu innych istotnych zagadnień jak mobbing, przemoc domowa, otyłość, asertywność, ekologia, dysleksja, patriotyzm, savoir vivre itp.

Projekt zrealizowano.

Informacje o projekcie na stronie www budżetu partycypacyjnego.

 

Zakup z Projektu nr 473 „Programy edukacyjne - Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży”