Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Warszawy „Kompetencje kluczowe w opiece nad osobami starszymi”

Dzielnica Targówek i Akademia Wychowania Fizycznego zapraszają wszystkich mieszkańców Warszawy w wieku 18–65 lat na bezpłatne warsztaty pt. „Kompetencje kluczowe w opiece nad osobami starszymi”.

Warsztaty prowadzone będą przez specjalizującą się w tym temacie kadrę naukową Akademii Wychowania Fizycznego. Projekt skierowany jest do mieszkańców Warszawy, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Głównym założeniem szkolenia jest nabycie i podniesienie przez uczestników kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, a w szczególności uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności obejmujących:

– psychologiczne aspekty wieku senioralnego;
– wspieranie seniorów w adaptacji do starości;
– motywowanie seniorów do samodzielności życiowej i aktywności;
– rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
– podejmowanie inicjatyw na rzecz seniorów i we współpracy z nimi.

Warsztaty będą odbywać się w formie online w następujące soboty: 19 IX, 26 IX, 3 X, 10 X, 17 X w godzinach 9.00–15.00.

Zgłoszenia przyjmuje Koordynator projektu – Pani Aneta Krauze, akrauze@targowek.waw.pl; tel.22/443 85 33.

Projekt „WSPÓLNA MISJA – WSPÓLNY ROZWÓJ” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.