Bezpieczne zachowania w sieci

 

treść plakatu: bezpłatne szkolenie dla dzieci 10-14 lat - bezpieczne zachowania w sieci, sieć na kulturę, informacje i zapisy: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52, ul. Rembielińska 6a lub e-mail: bd52@multibiblioteka.waw.pl, koordynator: Joanna, udział w szkoleniu zalicza wolontariat w bibliotece

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie m. Warszawa”. Beneficjentem projektu jest  Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju . Zajęcia będą odbywać się w formie online w stałej grupie od 6 do 10 osób (31 godzin lekcyjnych). W ramach udziału w szkoleniu istnieje możliwość zaliczenia wolontariatu w bibliotece i otrzymania zaświadczenia.

Po więcej informacji oraz wymagane dokumenty zapraszamy do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 52 ul. Rembielińska 6A lub prosimy o kontakt mailowy pod adresem bd52@multibiblioteka.waw.pl