„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – quiz. Narodowe Czytanie 2022

Powiększ obrazjedno z pytań quizu: Przed jakim wierszem ze zbioru „Ballady i romanse” Adam Mickiewicz zamieścił następujący fragment dramatu „Hamlet” Williama Shakespeare’a: „Zdaje mi się, że widzę…gdzie? Przed oczyma duszy mojej.”? a) "Romantyczność" b) "Świtezianka" c( "Lilije"; w tle logotyp Narodowego Czytania

Lekturą jedenastej edycji akcji Narodowe Czytanie 2022 jest dzieło Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”. Z tej okazji zapraszamy do rozwiązania quizu dotyczącego znajomości tego utworu. Quiz zawiera 20 pytań. Każde pytanie składa się z 3 wariantów odpowiedzi, jeden jest prawidłowy.

Powodzenia!

jedno z pytań quizu: Przed jakim wierszem ze zbioru „Ballady i romanse” Adam Mickiewicz zamieścił następujący fragment dramatu „Hamlet” Williama Shakespeare’a: „Zdaje mi się, że widzę…gdzie? Przed oczyma duszy mojej.”? a) "Romantyczność" b) "Świtezianka" c( "Lilije"; w tle logotyp Narodowego Czytania

Kliknij tutaj, aby przejść do quizu.

Pobierz quiz do wydruku.

Jeśli chcesz zapoznać się z dziełem Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”, zapraszamy do naszych placówek.

Aby przejść do katalogu Biblioteki i sprawdzić dostępność „Ballad i romansów” – kliknij tutaj.