Ballada o Nieznanym Poecie

Wiersz napisany na okoliczność Poetyckiej Jesieni –  2013 rok

Zwykle coś napisze mądrego
o życiu
Nieznany Poeta,
choć nieraz w ukryciu
marzenia swoje wplata
w boskie krajobrazy
piórem rzeźbiąc strofy
i malując frazy
z daleka od  zgiełku,
gdzieś w drodze do nieba
o miłości szepnie
temu, komu trzeba…

Czasami o szczęściu napomknie
i znika
za ścianą zadumy,
w dziupli pustelnika.

Nieznany poeta ma już
tyle z życia,
co napisze dla innych
z twórczego ukrycia,

a potem ktoś czyta
i myśli nieskromnie:
„Ten poeta tak trafnie
napisał tu o mnie…”

Akant : Maria Mickiewicz-Gawędzka